Home

Deze website geeft informatie over het werk van Jo Hermanns,  zelfstandig en onafhankelijk adviseur op het terrein van jeugdbeleid en jeugdzorg bij H&S Consult  en emeritus hoogleraar Opvoedkunde van de Universiteit van Amsterdam.