Adviescommissies

 

Lid van de commissie Hardheidsclausule in de financiering van de jeugdhulp in de Regio Haaglanden

Lid van de begeleidingscommissie van onderzoek naar geweld in pleeggezinnen. Zie website commissie geweld in de jeugdzorg 1945-heden

Lid Staatscommissie Herijking Ouderschap (afgesloten). Lees het eindrapport.