Jo Hermanns (prof. dr., 02-06-1948) studeerde psychologie en werkte na zijn afstuderen aan de Universiteit van Utrecht. Daar promoveerde hij in 1977 op een onderzoek naar de vroegtijdige onderkenning van ontwikkelingsstoornissen. Hij werkte in verschillende functies in de jeugdhulpverlening. Hij was onder meer tussen 1985 en 1998 directeur van een instelling voor jeugdhulpverlening in Maastricht.

Van 1998 tot 2016 werkte hij als onafhankelijk adviseur op het terrein van jeugd en jeugdbeleid in H&S Consult.

Van 1991 tot juni 2013 was hij deeltijdhoogleraar opvoedkunde aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie opvoedingsondersteuning. Van 2009 tot 2013 was hij daarnaast bijzonder hoogleraar op de Kohnstammleerstoel aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA.

Vanaf 1 januari 2008 tot juni 2013 was hij tevens bijzonder lector aan de Hogeschool Utrecht, met als werkterrein ‘Werken in justitieel kader’.