Jo Hermanns levert bijdragen aan bijeenkomsten op het brede terrein van het jeugdbeleid door lezingen, workshops, of deelname aan een forum.

Recente lezingen

Brainstorm mentale gezondheid en bestaanszekerheid leeftijdsgroep 12 tot 27 jaar in Coronatijd. Georganiseerd door de Nationale Jeugdraad en het Ministerie van VWS. 4 februari 2021.

Deelname aan Rondettafelgesprek met de gemeenteraad Leiden over de gewenste ontwikkelingen in de jeugdzorg Jeugdhulp. December 2020.

Het Wraparound Care Model in de hulp aan ouders en kinderen. Lezing op de ‘Proef- en prikkeldag’ georganiseerd door  het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp Belgisch Limburg, Houthalen-Helchteren, 14 februari 2019.

Het Wraparound Care Model in de hulp aan ouders en kinderen. Lezing voor de kick-off van het wraparound model in Sonja Reteejee, Brussel, 13 december 2018.

Masterclass: Eindelijk weer samen naar school? Jo Hermanns over de kansen die we  moeten grijpen waardoor alle kinderen (weer) samen kunnen opgroeien, georganiseerd door In1school. Harlingen, 14 juni 2018.

Hoofdspreker tijdens het congres aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld. Georganiseerd door de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Utrecht, 8 december 2016.  Klik hier voor de tekst

Lezing tijdens een symposium ‘Er snel bij zijn voorkomt erger’ over vroegdiagnostiek en kinderen met psychiatrische problemen. Dit symposium werd mede gehouden in het kader van het afscheid van de bestuursvoorzitter Peter van den Elzen. Georganiseerd door de Bascule. Amsterdam, 28 oktober 2016.

Workshop Wraparound care: op zoek naar de eigen kracht van gezinnen tijdens de conferentie van de Academische Werkplaats voor de Jeugd ‘Hoezo SAMEN voor de jeugd? Over de toekomst van de zorg voor de jeugd’.  Georganiseerd door AWJ Noordelijk Zuid-Holland,  te Den Haag bij de Haagse Hogeschool, 16 november 2016.

Bijdrage aan een bijeenkomst over zorgcoördinatie in het kader van een serie bijeenkomsten, de zogenaamde Learning Labs, van de gemeente Zoetermeer, georganiseerd door JSO. 30 juni 2016.

Lezing op de Werkconferentie geestelijke gezondheidszorg in het gemeentelijke domein. Georganiseerd door de gemeente Eindhoven, GGzE en Psychologenpraktijk OOG. Eindhoven, 8 april 2016.

Lezing tijdens een startbijeenkomst met als doel de samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs en CJG te verstevigen, voor zorgcoördinatoren en CJG-coaches uit de regio Zuid Kennemerland en IJmond. Georganiseerd door het Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland en het CJG. Haarlem, 22 maart 2016.

Lezing tijdens de bijeenkomst Transformatie Jeugd IJmond en Zuid Kennemerland. Heemstede, 21 januari 2016.

Bijdrage Jo Hermanns Gemeenten en de transformatie van de jeugdzorg aan de opleiding ketenregisseur risicojeugd, georganiseerd door SBO, te Utrecht. 7 januari 2016.

Lezing gemeente Zaanstad tijdens een startbijeenkomst voor de samenwerking tussen CJG’s en Jeugdteams. 29 oktober 2015.

Lezing Een pedagogisch antwoord op Passend Onderwijs in de gemeente Krimpenerwaard. Georganiseerd door de stichting Onderwijs Primair. 12 oktober 2015.

Lezing bij de opening van het nieuwe schooljaar bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere voor de leden van het samenwerkingsverband, georganiseerd door het samenwerkingsverband. Almere, 12 augustus 2015.

Lezing tijdens een bijeenkomst van het samenwerkingsverband Zout (zuidoost Utrecht) over passend onderwijs voor directeuren en IB’ers in het primair onderwijs, georganiseerd door het samenwerkingsverband, te Driebergen. 21 mei 2015.

Lezing met een vragenronde getiteld Een pedagogisch antwoord op passend onderwijs in het kader van de onderwijsavonden georganiseerd door het NIVOZ, te Driebergen. 21 mei 2015. Bekijk de film. https://vimeo.com/132612752

Minilezing Visie van de wetgever: cliënt zelf maakt de keuzes tijdens de bijeenkomst Toewijzing jeugdhulp: Professional aan zet? voor beleidsadviseurs, projectleiders, programmamanagers, van gemeenten en professionals die betrokken zijn bij de toegang tot jeugdhulp. Georganiseerd door BMC advies, te Amersfoort. 16 maart 2015.

In het kader van de Toptalks Amsterdam Zuidoost voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs hield Jo Hermanns een pedagogisch gesprek met de aanwezigen. Hoe houden we alle kinderen binnenboord? Wat kunnen we doen om ze goed voor te bereiden op de samenleving? Zijn we het opvoeden verleerd? Georganiseerd door Sardes in opdracht van OJZ Amsterdam. 19 maart 2015.

Lezing Wraparound care in Delft tijdens een startbijeenkomst van een training in wraparound care van de Opvoedpoli voor de gemeente Delft. 9 december 2014.

Lezing tijdens een (besloten) studiedag voor wethouders  van de Commissie Jeugd, VNG. 29 oktober 2014.

Lezing tijdens een studiemiddag over Passend onderwijs en transitie jeugdzorg, georganiseerd door de gemeente Leeuwarden. 8 oktober 2014.

Lezing tijdens een regionale nascholing in de regio Zuid Oost Utrecht over de transitie jeugdzorg. Deelnemende partijen waren de gemeentes, jeugdartsen van CJG en de schoolgezondheidsdiensten, BJZ en AMK. Georganiseerd door de Vereniging Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsenzorg Zuid Oost Utrecht. 7 oktober 2014.

Lezing tijdens het congres MST – voor jongeren met ernstige gedragsproblemen het alternatief voor detentie en uithuisplaatsing  10 jaar en 5000 behandelingen verder.  Georganiseerd door MST-Nederland. 4 september 2014.

Lezing tijdens het mini-symposium over de kracht van het gezin van Stichting Present, makelaar in vrijwilligerswerk. Leiden, 15 mei 2014.

Lezing tijdens een inspiratiesessie in het kader van de Transitie Jeugdzorg voor de gemeente Utrechtse Heuvelrug. 7 april 2014.

Lezing voor medewerkers in de vrouwenopvang van Kwintes, Amersfoort, die starten met een training Wraparound care door de Opvoedpoli. 4 maart 2014.

Lezing tijdens een Masterclass voor Ambassadeurs van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen plus de zorgcoördinatoren en IB’ers: Voor een brede ontwikkeling in onderwijs en kinderopvang. Georganiseerd door het Landelijk Steunpunt Brede Scholen. Amsterdam, 23 januari 2014.