1997-nu

Hermanns, J., & Doeleman, J. (2016). Het wraparound care model en armoede. In T. Smeyers (Ed.), Jeugdhulp tegen gezinsarmoede (pp. 159-176). Tielt: Uitgeverij Lannoo.

Hermanns, J. (2014). Parenting support in Europe: what it brings and what it can take away. In R. Fukkink, C. Vink & N. Bosscher (Eds.), Think Parents! Putting parents at the heart of parenting support. Amsterdam: SWP Publishers.

Hermanns, J., Menger, A., Butter, R., Croes, L. d., D.Heij, & Casteleijn, L. (2013). Wraparound care as a booster of the crime reducing effects of community-based probation. In I. Durnesco & F. McNeil (Eds.), Understanding penal practices. London: Routledge.

Hermanns, J. (2012). Er wordt heel weinig met de kinderen gesproken. In J. Kole,  M. van der Hoven & M. Janssens (Eds.), Goed aangepakt (pp. 35-48). Amsterdam: SWP.

Hermanns, J. (2012). Kun je gehoorzaamheid in een winkel kopen? In H. Haerden (Red.),  Nadenken over opvoeding (pp. 80-86). Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Hermanns, J. (2012). Herstel van het gewone leven. In P. van der Doef (Red.), De kracht van opvoeden. Pedagogisch werkzame factoren in jeugdzorg en onderwijs (pp. 25-36). Amsterdam: SWP.

Hermanns, J. (2011). Voorbereiding op de arbeidsmarkt: een pedagogische perspectief. In: Blok, N. (ed). Het wassende weten. Opvattingen over de toekomstige arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking in een veranderende arbeidsmarkt vanuit verschillende disciplines en verschillende perspectieven. (pp. 43-45). Utrecht: CrossOver.

Hermanns, J. (2010). Goed geregelde jeugdzorg? In H. Pijnenburg (Ed.), Zorgen dat het werkt. Werkzame factoren in de zorg voor jeugd (pp. 61-79). Amsterdam: SWP.

Hermanns, J. (2010). Pleegouders en het voogdijschap. In P. v. d. Bergh & A. Weterings (Eds.), Pleegzorg in perspectief. Ontwikkelingen in theorie en praktijk (pp. 159-173). Assen: Van Gorcum.

Hermanns, J. (2010). Pleegkinderen op weg naar volwassenheid. In P. v. d. Bergh & A. Weterings (Eds.), Pleegzorg in perspectief. Ontwikkelingen in theorie en praktijk (pp. 105-110). Assen: Van Gorcum.

Hermanns, J. (2009). Het wraparound care model en de vraag naar nieuwe jeugdzorgprofessionals. In J. Gerris & R. Engels (Eds.), Professionele kwaliteit in jeugdzorg en jeugdonderzoek (pp. 85-98). Assen: Van Gorcum.

Hermanns, J. (2008). Het Centrum voor Jeugd en Gezin: één antwoord op vele vragen? In J. Gerris & R. Engels (Eds.) Vernieuwingen in Jeugd en Gezin. Beleidsvisies, gezinsrelaties en interventies (pp. 9-24). Assen: Van Gorcum.

Hermanns, J. (2008). Opvoedingsondersteuning: een winst- en verliesrekening. In K.Vlieghe (Ed). Kinderrechten en opvoedingsondersteuning. Verzamelde commentaren (pp. 95-104). Gent:Universiteit Gent, vakgroep sociale agogiek en centrum voor de rechten van het kind.

Hermanns, J. (2008). Professionaliteit in discussie. In J. Hermanns, A. Montfoort e.a. (Eds.), Gezinsinterventies. Aan de slag met problematische opvoedingskwesties. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Hermanns, J., & Kloosterman, M. (2008). De overheid achter de voordeur. Een nieuwe koers en de reacties van burgers. In T. Notten (Ed.), De lerende stad. Het laboratorium Rotterdam. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

Hermanns, J. (2007). Opvoeden en opgroeien: een visie achter het beleid. In P. v. Lieshout, M. v.d. Meij & J. De Pree (Eds.), Bouwstenen voor betrokken jeugdbeleid (pp. 21-49). Amsterdam: Wetenschappelijke Raad voor het Jeugdbeleid/Amsterdam University Press. Bestel of download via de WRR

Hermanns, J., & Montfoort, A. v. (2007). Hoe pedagogisch verantwoord is het beleid van de Nederlandse overheid. In P. v. Lieshout, M. v.d. Meij & J. De Pree (Eds.), Bouwstenen voor betrokken jeugdbeleid (pp. 51-86). Amsterdam: Wetenschappelijke Raad voor het Jeugdbeleid/Amsterdam University Press. Bestel of download via de WRR

Hermanns, J. (2006). Opvoedingsondersteuning: van pedagogische preventie naar empowerment. In J. Decoene & F. Myny & T. Vanthuyne & G. Verschelden (Eds.), Samen op een hobbelpaard. Over preventie en ondersteuning van opvoedingssituaties. Antwerpen: Garant.

Hermanns, J. (2005). Opvoedingsondersteuning. In: J. Hermanns,  C. van Nijnatten, F. Verheij,  & M. Reuling, (red). Handboek Jeugdzorg. Deel 2. Methodieken en Programma’s (pp. 23-34).  Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Hermanns, J. (2005). Advies- en Meldpunten Kindermishandeling. In: J. Hermanns,  C. van Nijnatten, F. Verheij,  & M. Reuling, (red). Handboek Jeugdzorg. Deel 2. Methodieken en Programma’s (pp. 151-163).  Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Hermanns, J. (2005). Daghulp. In: J. Hermanns,  C. van Nijnatten, F. Verheij,  & M. Reuling, (red). Handboek Jeugdzorg. Deel 2. Methodieken en Programma’s (pp. 209-216)).  Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Hermanns, J. (2005). Probleemcumulatie bij 0-12 jarigen. In: Sociaal en Cultureel Planbureau: Vroegtijdige signalering van problemen bij 0-12 jarigen, p15-22. Den Haag: SCP. Downloaden: http://www.scp.nl/publicaties/boeken/9037702341/Conferentie_0_12_jarigen.pdf

Hermanns, J, (2004). Kindermishandeling, hoe is het mogelijk?. In: R. de By, L. Hartong-Taguba & E. Simons (eds). Kindermishandeling. Hoe? Waarom? Wat te doen? pp. 7-13. Houten: Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde/Bohn, Stafleu van Loghum.  

Hermanns, J. (2004). Effectieve hulp in het kader van een dwangmaatregel. In: H. Baartman, D. Graas, R. de Groot en Tj. Zandberg (Eds). Wie maakt de dienst uit. Macht en onmacht in opvoeding en hulpverlening (pp. 105-114). Utrecht: Uitgeverij Agiel.

Hermanns, J. (2004). Van behandelingsplan naar opvoedingsarrangement. In G. v. d. Aalsvoort (Ed.), Eén kind, één plan. Naar een betere afstemming tussen jeugdzorg en onderwijs voor jonge kinderen (pp. 13-24). Leuven/Voorburg: Acco.

Hermanns, J. (2004). Vroege interventies: nieuwe theorieën en nieuw beleid. In: P.Leseman & A. van der Leij (red). Educatie in de voor- en vroegschoolse periode. Baarn: HB uitgevers.

Hermanns, J. (2003). De toekomst van het Boddaert-werk in een zich ontwikkelende jeugdzorg. In C. v. Dijk (Ed.), Boddaert 100 jaar. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Hermanns, J., Herber-Berg, J., & Holwerda-Kuiper, J. (2002). Daghulp als werkveld van de orthopedagoog. In J. Ploeg van der (Ed.), Orthopedagogische werkvelden in Nederland. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Hermanns, J., & Vergeer, M. (2002). Investeren in jeugd- de noodzaak van integraal jeugdbeleid. In C. Wit de (Ed.), Ieder kind heeft recht op een goede start (pp. 13-18). Veghel: De Makelaar VVE.

Hermanns, J. (2001). De advies- en meldpunten kindermishandeling. In: J. Hermanns, C. van Nijnatten, M. Smit, F. Verheij en M. Reuling (Eds). Handboek jeugdzorg: methodieken, zorgprogramma’s en doelgroepen. B. 6.3-B.6.14. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Strien, S. &  Hermanns, J. (2001). Protectieve factoren: een buffer tegen risico’s. In: A. Bonnet-Breusers, R. Hirasing, H. Rensen,  & M. Wagenaar-Fischer (eds.). Praktijkboek Jeugdgezondheidszorg,  III 2.2.1-II 2.2.15.  Maarssen: Elsevier.

Hermanns, J. (2001). De cliënt is de klant nog niet. In R. Kampen (Ed.), Kind, markt en samenleving; onze zorg? Utrecht: NVO.

Hermanns, J. (2000). Opvoedingsondersteuning, verplicht serum tegen jeugdcriminaliteit. In: I. van der Zande (red). Deugt de jeugd? Normen en waarden in gezin, school en politiek. Maarssen: Elsevier/ De Tijdstroom (pp. 109-126).

Hermanns,J. (2000). Opvoedingsondersteuning: stand van zaken. In: W. de Mey, E. Moens, K. van Leeuwen en L. Verhofstadt-Denève, Preventie van antisociaal gedrag. Gent: VKBJ.

Hermanns, J. Venne, L. van en Leseman, P. (1999). Opvoedingsondersteuning door gezinsondersteuning. In: S.Grotenhuis & J. van der Zwaard. Met de beste bedoelingen. Professionele interventies in het gezin. Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom.

Hermanns, J. (1998). Bijpassende ouders gezocht. In I. van der Zande,  B. Levering and F. Leenders (eds.), Mijn eigen kind is een ander verhaal. Professionals over hun ervaringen als opvoeder (pp. 57-66). Maarssen: Elsevier/De Tijdstroom.

Hermanns, J. (1998). Het melden van kindermishandeling. In H. Baartman and J. Janssens (eds.), Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming. Werken met risico’s (pp. 31-44). Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.

Hermanns, J. (1998). Family risks and family support: An analysis of concepts. In J. Hermanns and H. Leu (eds.), Family risks and family support. Theory, research and practice in Germany and in the Netherlands (pp. 9-37). Delft: Eburon.

Hermanns, J. (1997). Opvoedingsondersteuning als alternatief voor ‘early intervention’. In: G. Meijnen (red). Opvoeding, onderwijs en sociale integratie. Groningen: Wolters-Noordhoff.

Hermanns, J. (1997). Effective strategies of psychosocial intervention: A conceptual analysis. In M. Hanrahan & B. Prinsen (eds). Community Health, community care, community support. Utrecht: NIZW.

Hermanns, J. (1997). Heilpädagogische Betreuung von Kindern mit Gesundheitsproblemen in den Niederlanden. In C. Steinebach, (Hrsg). Heilpädagogik für chronisch kranke Kinder und Jugendliche. Freiburg im Breisgau: Lambertus Verlag.