1985-nu

Hermanns, J., Klap, A., Smit, K., & Zwart. A. (2012). Wraparound care in de jeugdzorg & Implementatie van Intensieve Pedagogische Thuishulp.Amsterdam: SWP. ISBN 978 90 8850 245 3. Klik hier voor meer informatie of bestellen.

Hermanns, J. & Menger, A. (2010). Walk the line. Continuïteit en professionaliteit in het reclasseringswerk. Amsterdam: SWP. ISBN: 978 90 8850 087 9. Inhoudsopgave.

Hermanns, J. (2009), Fighting Child Abuse. An Effective Approach.  Netherlands Youth Insitute

Hermanns, J. (2009). Het opvoeden verleerd. Oratie. Amsterdam: Vossiuspers UvA. ISBN 9 789 056 295929. Klik hier voor de pdf.

Hermanns, J. & Menger, A. (2009). Walk the line. Over continuïteit en professionaliteit in het reclasseringswerk. Amsterdam: SWP.

Hermanns, J. (2008). Het bestrijden van kindermishandeling. Een aanpak die werkt. Utrecht: NJi.

Hermanns, J., Nijnatten, C. van,  Verheij, F., & Reuling, M. (Red.)(2005). Handboek Jeugdzorg deel 1 Stromingen en specifieke doelgroepen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Hermanns, J., Nijnatten, C. van,  Verheij, F., & Reuling, M. (Red.)(2005). Handboek Jeugdzorg deel 2. Methodieken en programma’s. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Hermanns, J & Sleeboom, I. (1994). Onderzoek als bouwsteen voor de jeugdhulpverlening. Utrecht: SWP. ISBN 90 6665 099 0.

Peeters, M., & Hermanns, J. (1993). Opvoedingsvoorlichting in de jeugdgezondheidszorg. Utrecht: SWP. ISBN 90 6665 092 3.

Hermanns, J. (1992). Het sociale kapitaal van jonge kinderen. Utrecht: SWP. ISBN 90 6665 073 7.

Hermanns, J (1985). Kinderen over echtscheiding. Lisse; Swets & Zeitlinger. ISBN 90 265 0624 4 (uitverkocht).