1997-nu

Sleeboom, I. & Hermanns, J. (2014). Behoefte aan opvoedingsondersteuning en de rol van internet daarin: ouders van pubers en jongvolwassenen aan het woord. Vraaganalyse ten behoeve van de informatiebank over opvoeden, opgroeien en gezondheid van de Stichting Opvoeden.nl. Woerden: H & S Consult. Uitgevoerd in opdracht van de Stichting Opvoeden.nl.  Klik hier voor het onderzoeksrapport.

Elst, M. van der, Sondeijker, F., Vogel, I., Jansen, W. & Hermanns, J. (2012). Veiligheidsrisicotaxatie bij opvoedhulp en opgroeihulp aan gezinnen met kinderen van 0-12 jaar. Valdering van de California Family Risk Assessment. Woerden: GGD Rotterdam-Rijnmond en Van Montfoort/Collegio.

Sleeboom, I., Hermanns, J., & Hermanns, V. (2010). Meedoen leer je door mee te doen. Een inventarisatie van de wijze waarop in zorg voor kinderen van 0 tot 12 jaar met beperkingen wordt aandacht aan (toekomstige) maatschappelijke participatie.Den Haag/Nieuwegein: ZonMw/CrossOver. Klik hier voor het rapport.

Hermanns, J., Daalen, M. V., & Felix, C. (2010). Doeltreffendheid in de frontlijn. Een vooronderzoek naar de effecten van de achter de voordeur-aanpak in Amsterdam. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Sleeboom, I., Hermanns, J., Buysse, W., & Hilhorst, N. (2009). Back to school. Thuiszitters in de GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen. Woerden: H&S Consult/Amsterdam: DSP-groep. Klik hier voor het rapport.

Hermanns, J. (2008). Verschoven gezag. Methodisch werken in de voogdij. Utrecht/Woerden: Collegio/COACT Consult.

Sondeijker, F., Hermanns, J., Maaskant, G., & Jong, B. de (2008). Inventariserend onderzoek naar het signaleren van problemen van kinderen en jongeren in Rotterdam. Woerden: Adveisbureau Van Montfoort.

Hermanns, J. & Meulen, M. ter (2007). Het bestrijden van kindermishandeling: het Regio-Raak experiment. Eindverslag. Woerden: CO ACT Consult.

Fukkink, R. & Hermanns, J. (2007). Children’s experiences with the Kindertelefoon; Telephone support compared to chat support. Amsterdam: SCO Kohnstamm Instituut Universiteit van Amsterdam.

Fukkink, R. & Hermanns, J. (2007). Ervaringen van kinderen met de Kindertelefoon. Een vergelijking tussen de ondersteuning via de chat en de telefoon. Landelijk Bureau Kindertelefoon. Downloaden: www.kindertelefoon.nl

Hermanns, J (2007). Het voorspellen van de behoefte aan jeugdzorg. Een model om de verschillen in behoeften tussen populaties te voorspellen. Opgesteld in opdracht van de Stadsregio Rotterdam. Woerden: CO ACT Consult.

Burik, A. Persoon, A., & Hermanns, J. (2007). Evaluatie aansluittaken Bureau Jeugdzorg Stadsregio Rotterdam. Woerden: Adviesbureau Van Montfoort/ CO ACT Consult.

Hermanns, J. & Groen, H. (2006) Analyse Instroom Bureau Jeugdzorg Flevoland. In opdracht van de provincie Flevoland. Woerden: CO ACT Consult.

Hermanns, J.  (2006). Plan van aanpak Zorgvierkant. In opdracht van de gemeente Rotterdam. Woerden: CO ACT Consult.

Hermanns, J. (2006). Tussen overtuigingskracht en doorzettingsmacht. Verkenning bevoegdheden van de SISAregisseur. In opdracht van de gemeente Rotterdam. Woerden: CO ACT Consult.

Hermanns, J. & Kloosterman, M. (2006). Aansprekend jeugdbeleid. Opgroeien in Rotterdam: Steun èn Grenzen. Een tussentijdse evaluatie (periode 2004-2005).  Een onderzoek in opdracht van de gemeente Rotterdam. Woerden/Leiden: CO ACT Consult/Research voor Beleid.

Hermanns, J., Öry, F., & Schrijvers, G. (2005). Helpen bij opgroeien en opvoeden: eerder, sneller en beter. Een advies over vroegtijdige signalering en interventies bij opvoed- en opgroeiproblemen. Utrecht: Julius Centrum.

Hermanns, J. & Kwakkelstein, P. (2005) Capaciteitsplan Jeugdhulpverlening Flevoland. Woerden: CO ACT Consult.

Hermanns, J.  &  ter Meulen, M. (2005). Een andere aanpak van kindermishandeling. Tussenverslag Regio’s Raak. Periode 1 juli 2003-1 februari 2005. Woerden/Amsterdam: CO ACT Consult/MtM.

Hermanns, J. (2005). Visiedocument Jeugdzorg Flevoland: effectiviteit, vraagsturing en samenhang. Woerden: CO ACT Consult.

Sleeboom, I. & Hermanns , J. (2004). Vraaganalyse bij ouders en kinderen van het beoogde Spilcentrum Vlokhoven. Woerden: CO ACT Consult.

Hermanns, J. & Groen, H. (2004). Ontwerp signaleringsinstrument voor de 12-minners die bij de Halt-bureaus worden gemeld. Woerden: CO ACT Consult.

Vogelvang, B. & Hermanns, J. (2004). Over de drempel. Implementatiepan intensieve pedagogische thuisbehandeling in de provincie Utrecht. Woerden: Adviesbureau Van Montfoort/ CO ACT Consult.

Leseman, P. & Hermanns, J. (2004). SamBa: theoretische evaluatie van een nieuw VVE-programma halverwege zijn ontwikkeling. Utrecht: Capaciteitsgroep Algemene Pedagogiek en Orthopedagogiek/Woerden: CO ACT Consult.

Hermanns, J. & Groen, H. (2004). Ontwerp signaleringsinstrument voor de 12-minners die bij de Halt-bureaus worden gemeld. Woerden: CO ACT Consult.

Vogelvang, B. & Hermanns, J. (2004). Over de drempel. Implementatiepan intensieve pedagogische thuisbehandeling in de provincie Utrecht. Woerden: Adviesbureau Van Montfoort/ CO ACT Consult.

Leseman, P. & Hermanns, J. (2004). SamBa: theoretische evaluatie van een nieuw VVE-programma halverwege zijn ontwikkeling. Utrecht: Capaciteitsgroep Algemene Pedagogiek en Orthopedagogiek/Woerden: CO ACT Consult.

Eindrapportage pilot ‘Versterking lokale voorzieningen Westelijke Mijnstreek’ januari-december 2003. Sittard/Woerden: Symbiose/CO ACT Consult, december 2003.

Hermanns, J. & Groen, H. (2003). Het signaleren van risicovolle ontwikkelingspaden bij Halt-klanten. Woerden: CO ACT Consult.

Versterking lokale voorzieningen Westelijke Mijnstreek: gemeente Sittard-Geleen. Sittard/Woerden: Symbiose/CO ACT Consult, december 2003.

Hermanns, J. & Sleeboom, I. (2003). Vraaganalyse bij ouders en kinderen van het beoogde Spilcentrum de Trinoom. Woerden: CO ACT Consult.

Hermanns, J. (2003). Het bestrijden van kindermishandeling: welke aanpak werkt?  Woerden: CO ACT Consult.

Hermanns, J. & Meulen, M. ter. Towards advice and reporting centres against child abuse in the Netherlands Antilles. Phase 2: from design to implementation. Willemstad/Woerden, 24 december 2002.

Hermanns, J. & Vergeer, M. (2002). Opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering in de Nederlandse gemeenten. Stand van zaken 2002. Amsterdam: SCO Kohnstamm Instituut.

Hermanns, J. (2001). Towards Advice and Reporting Centres against Child Abuse in the Netherlands Antilles. Willemstad/Woerden: CO ACT Consult.

Hermanns, J. & Laan, P. van der (2001). Perspectief op jeugdreclassering. Utrecht: VEDIVO.

Hermanns, J. & Horn, T. (2001). Pleegzorg in een veranderende jeugdzorg. Een visie op ontwikkeling. Utrecht: VOG.

Hermanns, J. (2000). Leiding geven aan verandering. Een visie op het werk van gezinsvoogden. Utrecht: VEDIVO.

Bertram, A., Jacobsen, K., Hermanns, J., Neuman, M., & Werquin, P. (2000). Early Childhood Education and Care Policy in Portugal. OECD Country Note. Lissabon: Ministry of Education, Department of Basic Education.

Haan, W. de, Bie, E. de, Baerveldt, C., Bouw, C., Doreleijers, T., Ferwerda, H., Hermanns, J. & Laan, P. van der (1999). Jeugd en Geweld. Een interdisciplinair perspectief. Assen: Van Gorcum.

Leseman, P., Fahrenfort, M., Hermanns, J., & Klaver, A. (1998). De experimenten opvoedingsondersteuning: leermomenten en toekomstperspectief. Rijswijk: Ministerie van VWS.

Hermanns, J. Venne, L. van der, & Leseman. (1997) Home Start Geëvalueerd. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.