Gemeente Apeldoorn

Nederlands Jeugdinstituut (voorheen NIZW)

ZonMw

CrossOver

Horizon

Cliëntenraad GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen

Thebe Jeugdgezondheidszorg

MOgroep

Jeugdformaat

Gemeente Amsterdam

Stadsregio Rotterdam

Gemeente Rotterdam

Programmaministerie Jeugd en Gezin

Gemeente Waalwijk

Gemeente Capelle aan den IJssel

Amarant

Provinciebestuur Flevoland

Provinciebestuur Zeeland

Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Stichting Raak

Provinciebestuur Limburg

Provinciebestuur Noord-Brabant

Provinciebestuur Utrecht

Ministerie van VWS, Directie Jeugdbeleid

Ministerie van VWS, Directie Sociaal Beleid

Ministerie van Justitie, Directie Justitieel Jeugdbeleid

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Buitenlandse Zaken

HBO-raad

Vedivo (koepelorganisatie jeugdbescherming)

Een aantal Bureaus Jeugdzorg

Bernard van Leer Foundation

Gemeente Almere

Gemeente Maastricht

Gemeente Tilburg

Gemeente Eindhoven

Gemeente Utrecht

Halt Nederland

TNO

OESO

Deparamentu Salú Hubenil, Curaçao