Interview met Femke Zijlema over: Staak dat wild geraas. Hoe zit het met de volumeknop bij dreumessen en peuters? Ouders van Nu, november 2020.

Interview met Femke Zijlema over: De positieve peuterflow. Een andere kijk op je ‘lastige 2- of 3-jarige’. Ouders van Nu, juli 2020.

Zorg+Welzijn (11 november 2019). We moeten ophouden met doen alsof kinderen getikt zijn.

Reformatorisch Dagblad (31-10-2019). Exporteer probleem kind niet naar jeugdinstelling.

De Pedagoog (juni/juli 2019). Column: Meer Jeugdhulp in school?

Opvoeden in een vuile wereld. Interview in OneWorld (maart 2019). Journalist Irene van den Berg wil haar dochtertje leren om zuinig te zijn op de aarde. Maar wat vertel je een kind over klimaatverandering of de bio-industrie, en op welke leeftijd? Lees het interview.

Interview met Femke Zijlema over: Van kleins af aan. Wat bepaalt jouw opvoedstijl? Ouders van Nu, juni 2019.

Minderjarige criminelen in de gevangenis. Vrij Nederland, 6 juni 2015.

Telt elke klas een mishandeld kind? Volkskrant 5 juni 2015.

Jong, afgekeurd en te afhankelijk van hulp.Trouw 21 mei 2015.

Trouw, maandag 3 februari 2014. Jeugdzorg zegt gedag bij 18 jaar. En dan? Klik voor artikel.

 Telegraaf, zaterdag 19 oktober 2013. Interview met Jo Hermanns over de inhoudelijke achtergronden van de nieuwe jeugdwet. Klik hier voor de tekst.

Trouw, 22 mei 2013: de Opvoedvraag van de week: Mag opa zijn kleinkind over de knie leggen? Klik hier voor het antwoord.

Sozio-SPH, april 2013. Jo Hermanns over Wraparound Care in de jeugdzorg. ‘We moeten af van het systeem met de alwetende professional’, door Olaf Stomp.

Trouw, 1 juni 2013, Dubbelrol gezinsvoogd maakt werk te zwaar.

Trouw,19 maart 2013. ‘Belang van Yunus is ondergesneeuwd’ zegt Jo Hermanns in een interview over de commotie van de plaatsing van een Islamitische jongen in een pleeggezin met twee moeders.

Maatwerk, december 2011. Hulpverlener of toezichthouder? Gezinsvoogd, beken kleur.

De Groene Amsterdammer, 15 december 2011. De bedrijfstak opvoedondersteuning. Doe ik het wel goed?

Trouw, 23 juli 2011. Het stokpaardje van Rouvoet in de praktijk. Interview in een artikel over de CJG’s.

Mobiel, Tijdschrift voor pleegzorg, april/mei 2011, Pionier in pleegzorgland.

Kwaliteitsjournaal, maart 2011, Systematische feedback als onderdeel van uitvoerend werk.

De Groene Amsterdammer, 20 april 2011. De 10 grootste problemen van Nederland.

Klik hier voor het artikel.

Vrij Nederland, 16 april 2011. Bezuinigingen op onderwijs. Rugzakjes aan de wilgen.

Haarlems Dagblad, 5 januari 2011. Interview over de Heemsteedse zedenzaak.

Trouw, 2 november 2010. Label kan kind ernstig schaden, een interview naar aanleiding van het onderzoek Meedoen leer je door mee te doen.

Nederlands Dagblad, 2 september 2010. Uitval in de jeugdzorg neemt toe.Klik hier voor het artikel.

Trouw, 26 augustus 2010. Drie jaar is veel te kort. Over het functioneren van het programmaministerie Jeugd en Gezin.

Psy. Over Geestelijke Gezondheid en Verslaving. Voorkom dat pleegkind pleeggezin uitknalt. Augustus 2010. Klik hier voor het artikel.

Trouw, 12 augustus 2010. Jo Hermanns: instellingen hebben burgers nodig. Klik voor de tekst.

Psy=Me Open platform, 4 juni 2010. Teveel jongeren met psychische problemen gaan niet naar school. Klik hier voor het artikel.

Impuls, vakblad voor lokaal sociaal beleid. Mei 2010. Op weg naar de Wajong. Klik hier voor de tekst.

R, uitgave van Rivierduinen, nr. 2, 2010. Rapport over thuiszittende leerplichtige jeugd: Schokkende cijfers (p.4-7).

Leidsch Dagblad, 2 april 2010. Meer dan honderd thuiszitters. Klik voor samenvatting.

NRC Handelsblad, 19 april 2010. Jeugdzorg moet het hol van de leeuw in. Als ouders weer normaal functioneren, kunnen zij ook hun kinderen weer gaan opvoeden. Klik hier http://vorige.nrc.nl/binnenland/article2527110.ece/Jeugdzorg_moet_het_hol_van_de_leeuw_in de tekst.

Trouw, Félipe gaat al vijf maanden niet naar school. Klik hier voor het artikel.

Zorg+Welzijn, 12 april 2010. Jo Hermanns: ‘Professional geeft betere hulp in centrum jeugd en gezin’. Klik hier voor de tekst.

Zorg+Welzijn, 4 november 2009. ‘Het jeugdzorgstelsel moet op de schop’. Lees verder.

NRC Weekblad, 12 september 2009. Kinderen van de verwijsmachineZie het artikel.

Trouw, 9 juni 2009. Ouder belt te snel professional. Klik hier voor de tekst.

Reformatorisch Dagblad, 10 juni 2009. We zijn het opvoeden verleerd. Jongere komt te gemakkelijk terecht bij instellingen en hulpverleners. Klik hier voor de tekst.

Telegraaf, 10 juni 2009. Opvoeden? Houd het hoofd koel! Klik hier voor de tekst.

Vrij Nederland, 25 april 2009. Bureau Jeugdzorg op zoek naar de blauwe plekken.

Trouw, 11 april 2009. Explosieve groei aantal pleegouders.

Je kind is de genadeloze thermostaat van jouw innerlijk: over opvoeding als een ontdekkingstocht. In: Ex, C. (2007). Opvoeden, wat kun je. Over de ontwikkeling van ouders en kinderen. Amsterdam: Uitgeverij Wereldbibliotheek.

Schoolbestuur, december 2007. Jongeren zitten in een gouden kooi.

Staatcourant, 21 november 2007. Geduld met problemen jeugdzorg is op.

NRC, 15 november 2007. Subsidiegeld maakt jongeren gewelddadig.

Volkskrant, 10 oktober 2007. De betere burger. Hoe voeden we kinderen op tot goede burgers. ‘Wij vinden kinderen niet meer leuk of lief’.

Staatscourant, 20 augustus 2007. Interventies soms al nodig tijdens zwangerschap.

Telegraaf, 16 mei 2007. Niemand laat zijn eigen kind alleen.

Parool, 9 maart 2007. Opvoeding speelt een cruciale rol bij de radicalisering van jongeren, zegt prof. Jo Hermanns.

Trouw, 3 maart 2007Kind groeit vaker op in achterstandswijk (voorpagina). Lees het artikel.

In dezelfde krant:

Tweedeling groeit tussen arme en rijke kinderen (de verdieping).

Secondant. Tijdschrift van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en veiligheid. Juli-augustus 2006, 20e jaargang. ‘De overheid moet niet bang zijn bij probleemgezinnen binnen te komen’.

Reformatorisch Dagblad, 17 juni 2006. Als alle ouders die dat nodig hebben opvoedingsondersteuning krijgen, kost dat één miljard euro per jaar. Dat lijkt veel, maar elke euro die in jonge kinderen wordt geïnvesteerd, verdient zich later zesvoudig terug.

NRC, 6 mei 2006. Verkeerde vrienden.

Nederlands Tandartsenblad, februari 2006. Kindermishandeling signaleren in de praktijk. Morele plicht of meldplicht? Interview.

Trouw, 11 januari 2006. Opvoeddebat / ’Het werkt niet om van de kansel te roepen hoe te leven’.

NRC, 17 januari 2006. Tuchtschool straks uit de tijd. (over “Centrum voor Jeugd en Gezin in iedere wijk en de voorstellen van de zeven ‘Gideonsgemeenten’).

Kind en Adolescent Praktijk, 04, 2005, p 184-187. Jeugdzorg thuis:werkt beter, beklijft langer, is humaner en goedkoper. Interview door Els van Es.

Algemeen Dagblad, 17 december 2005. Nederlandse ouders doen het goed als opvoeders. Over de groei van opvoedingsondersteuning.

NRC, 30 november 2005. Instellingen moeten kind centraal stellen, niet zichzelf.

Telegraaf, 5 november 2005. Gestaald in de gevangenis (over negatieve invloeden van groepsopvoeding van kinderen met problemen).

Nederlands dagblad, 28 oktober 2005. Jeugd crimineler na hulp in groep.

Trouw, 26 maart 2005. Kinderopvang moet gratis.

(voor een betere bespreking van dit onderwerp zie: Algemeen Dagblad, 26 maart 2005: Advies: ieder kind straks gratis naar crèche).

Volkskrant, 18 maart 2005. Overheid zorgt niet goed voor kinderen.  Artikel van Ton Horn en Jo Hermanns.

Telegraaf, 13 maart 2005 (Zondagskrant). Interview over onderzoek naar imago jeugdzorg.

Telegraaf, zaterdag 16 oktober 2004 ‘Hulp kan sneller en beter’. Interview

Nederlands Dagblad 29 september 2004. ‘Gestoorde ouders houden schijn op’. Interview.

Noord-Hollands Dagblad, 29 september 2004. Jaarlijks overlijden 24 ‘jeugdzorgkinderen’. Interview.

Het Parool, 29 september 2004. Gevallen van kindermoord. Interview

Spits, 29 september 2004. Hoogleraar pleit voor registratie overlijden na mishandeling. Interview.

Telegraaf, 28 september 2004. Geen registratie overlijden door kindermishandeling. Interview

Trouw, donderdag 30 december 2004. Gezinscoach is niet altijd de oplossing. Interview

J/M Vakblad voor Ouders, juli/augustus 2004. Pleegzorg, voor een poosje familie. Interview door Ingeborg van Tesseling.

0|25 Tijdschrift over jeugdwelzijn, jeugdzorg en jeugdbeleid, nummer 5, juni 2004. Opvoedingsondersteuning in Nederland. Interview door Channah Zwiep.

Binnenlands Bestuur, 21 mei 2004. De juf komt op visite. Interview door Sjors van Beek.

Langszij: kwartaalinfo over opvoeding, voorjaar 2004. Doe datgene waarvoor je kind je later waardeert.

Algemeen Dagblad, 3 april 2003. De hel van het pleegkind. Interview door Helga Warmel.

SPITS, 23 maart 2004. Kindermishandeling is op te lossen.

G – vakblad over gezondheid en maatschappij, 2, nummer 1 februari/maart 2004. Is criminaliteit een volksgezondheidsprobleem? Een peiling onder zeven spelers in het veld.

Perspectief, Informatie- en opinieblad voor de jeugdbescherming, februari 2004. Proefregio’s werken aan effectieve aanpak kindermishandeling.

Opzij, december 2003, p. 7. Van die dingen dus: Marokkaanse jongens. Interview door Ciska Dresselhuis.

0|25 Tijdschrift over jeugdwelzijn, jeugdzorg, jeugdbeleid, september 2003. De vier grote kwesties. Knelpunten in de professionele zorg voor kinderen. Verslag rondetafelgesprek door Marieke Kroneman.  

Trouw, zaterdag 18 januari 2003, p. 4. Mishandelde kinderen hebben recht op vergelding.  Een uitspraak met een belangrijke symbolische waarde.” Zo reageert hoogleraar opvoedkunde Jo Hermanns van de Universiteit van Amsterdam op de celstraffen voor de … .

Vrij Nederland, 11 januari 2003, p. 41- 44. Het gesol met Rochelle Rikkers. Hoe het Bureau Jeugdzorg faalde – en niet voor de eerste keer.

Brabants Dagblad,  zaterdag 26 oktober 2002, p. 23. Het is tijd voor een dwingende aanpak. Er moet dringend iets gebeuren aan de verstopping van de jeugdzorg in Brabant. Het moet fundamenteel anders, vindt Jo Hermanns, hoogleraar opvoedkunde en adviseur van de provincie.

Trouw, vrijdag 28 juni 2002. Spilcentra gaan verder dan advies Onderwijsraad. …gebonden aan ‘probleemwijken’. – De spilcentra krijgen hun theoretische onderbouwing van pedagoog Jo Hermanns. Van Gerwen: ,,Uitgangspunt is een pedagogisch plan dat per …”

0|25Tijdschrift over jeugd, 7, nummer 8, oktober 2002, p. 20-24. ‘We weten best wat goede jeugdzorg is’. Interview met Jo Hermanns. Opvoedingsondersteuning en intensieve thuishulp, advies- en meldpunten kindermishandeling, vernieuwing van de pleegzorg, gezinsvoogdij en jeugdreclassering. Bij al deze actuele onderwerpen uit de jeugdzorg valt al snel de naam van Jo Hermanns.

NCRV-gids, 13 september 2002, p. 16-17. Tuig wordt gemaakt. Het begint met treiteren, jatten en vernielen. Het eindigt (soms) met zware misdaad. Maar wat was er vóór die eerste wandaad? Boefjes worden niet geboren, maar gemaakt.

Zorg+Welzijn, 24 juli 2002, p. 22-23. Mensen verbeteren in hun eigen context.  Het zijn niet in de eerste plaats de behandelplannen van de hulpverleners, die kinderen helpen uit de meest vreselijke huiselijke en sociale situaties te komen. De nadruk moet liggen op de versterking van mensen uit de eigen omgeving van het kind. Tijdens het ICSW-symposium over risicojongeren breken Gerrie Smit (Zuid- Afrika) en Jo Hermanns een lans voor de kracht van social support.

Collegio Katern, 3, zomer 2002, pagina 2-3. Afscheid van zekerheden. De kracht is die van een aardbeving. Maar de effecten zijn vooral gezondmakend. Een weldaad voor de cliënt, en een verrijking voor de hulpverlener. Zo ziet professor Jo Hermanns vraaggestuurd werken in de jeugdzorg. Hij kiest nadrukkelijk partij in de strijd tussen met de mond beleden beleid en een huiverachtige praktijk.

Nieuwsbrief Platform Samenwerkende Cliëntenorganisaties in jeugdzorg en Familierecht, 10, zomer 2002, p. 4-5. Jo Hermanns: weg met de versnippering, samenwerken tegen kindermishandeling.

Nieuwsbrief Home-Start, 5, juni 2002, p. 1. Home-Start moet aantonen dat het preventief werkt.

Homepages, issue 3, summer 2002. Research supports Home-Start.

De Volkskrant, dinsdag 21 mei 2002. Kindermishandeling vraagt harde aanpak. De politiek moet meer doen om kindermishandeling te voorkomen.

NRC Handelsblad, woensdag 27 maart 2002. Kalsbeek wil cursus voor ouders criminelen.

Vriendin (opvoedspecial), nummer 8, 13 februari 2002. Gezond verstand en intuïtie: de beste raadgevers.

Provinciale Zeeuwse Courant, 27 oktober 2001. Ontdekking van de jeugd. Goh, jongeren zijn ook mensen.

Adfo Direct, oktober 2001, p. 8-11. Jonge jeugd is te kritisch voor rages.

Het Parool, 16 juni 2001. Aan speelruimte wordt niets verdiend.

De Volkskrant, 15 juni 2001. Arm kind niet per se ongelukkig.

J/M Vakblad voor ouders, oktober 2000, p. 60-65.Al dat gezeur over ouders die hun kinderen niet goed opvoeden’. Voor opvoeden hebben ze doorgeleerd. Maar zien ze ouders wel eens in het wild en hoe doen ze het met hun eigen kinderen. J/M sprak met drie hoogleraren.

Mobiel, 6 , december 1999. Hulpverleners moeten eigen fascinatie weer volgen. Klik hier voor het interview.

Vrij Nederland, 21 augustus 1999. Gezinnen met gewoonweg te veel problemen.

NRC Handelsblad, 12 november 1998. Geef kinderen vrijheid, geen handleiding.  Verantwoord speelgoed, wat is dat? Hout, zand en water. Het meeste speelgoed is voorgekauwd. Jammer. Kinderen zijn geen afgerichte dieren. Klik hier voor het interview.

Mobiel, Tijdschrift voor pleegzorg, april/mei 2011, Pionier in pleegzorgland.