Op1 NPO. 1 juli 2020, Fragment uit een eerder interview in Zembla dat Saskia Noort inspireerde tot het schijven van haar boek ‘Bonuskind’.  Klik hier voor het fragment

RTL Nieuws 7 maart 2018. Gedrag puber positief beinvloeden? Stop met complimenten geven? klik hier voor het item

Website Algemeen Dagblad. September 2016. Pamperen ouders hun kinderen teveel in financieel opzicht?  Klik.

RTL Nieuws, 28 augustus 2016. ‘Bij opa en oma mag alles’: zo voorkom je ruzie over de opvoeding.

RTL Z. Fulltime werken én je kind goed opvoeden? ‘Het is een uitdaging, maar het kan’.

EditieNL, woensdag 3 september 2014. Mogen leraren geweld toepassen? Klik voor het item.

Studio Max Live, dinsdag 4 februari 2014. Over jongeren die op hun 18e uit de jeugdzorg komen. Klik hier voor de uitzending

EenVandaag, woensdag 22 januari 2014. Onzekerheid Jeugdzorg door decentralisatie. Klik hier voor de uitzending

Editie NL RTL 4, Dinsdag 19 november 2013. In EditieNl geeft Jo Hermanns een genuanceerd commentaar op het initiatief van het Babyhuis in Dordrecht, waar ouders die de situatie boven het hoofd groeit hun baby tijdelijk kunnen  achterlaten en desgewenst hulp kunnen krijgen, buiten het jeugdzorgcircuit om.  Klik hier voor de uitzending

Editie NL RTL 4,  Donderdag 14 november 2013. Interview met Jo Hermanns over het nog steeds schrikbarend hoge aantal kinderen in Nederland dat wordt mishandeld.

VARA TV, 10 oktober 2013. Interview in Zembla over echtscheidingen. Klik hier voor de uitzending

NTR, 9 mei 2013. Interview in de derde aflevering van het achtdelige televisieprogramma De Kunst van het Opvoeden over de vraag wat beter zou zijn: een strenge of een vrije opvoeding? Klik hier voor de uitzendingen.

Zorg + Welzijn. Jo Hermanns vertelde over de methode Waraparound care tijdens het Zorg + Welzijncongres Begeleiding aan Multiprobleemgezinnen in Ede (14 maart 2013). ‘Wij denken vaak in termen van problemen. De keten signaleren-doorverwijzen-diagnosticeren-behandelen domineert ons denken. Zo zijn wij opgeleid. Maar op deze manier kan hulpverlenen maanden in beslag nemen.’   Klik hier voor het artikel op de site van Zorg + Welzijn.

EenVandaag, 14 november 2012. Interview  in een bijdrage over de ervaringen met Intensieve Pedagogische Thuishulp in Zeeland, waardoor het aantal uithuisplaatsingen met de helft is verminderd.

Brandpunt, 4 november 2012. Interview in de rapportage over de verloren jeugd van Ramzi – opgesloten tussen zwakbegaafden.

EenVandaag, 17 oktober 2012. Interview in een bijdrage over de Centra voor Jeugd en Gezin: EenVandaag maakt de balans op na 5 jaar CJG’s.

RTV Utrecht, 3 augustus 2012. Interview naar aanleiding van het verschijnen van het rapport van de Inspectie Jeugdzorg over de overleden peuter Nouafel.  Klik hier voor het interview.

De Vijfde Dag, EO: discussie met Bas Levering over het al dan niet verplichten van een oudercursus voor ouders die de grip op hun kinderen verloren hebben, in het kader van de thema-avond over opvoeding op 7 juni 2012.

Vara Ombudsman, 2 maart 2012. Interview met Jo Hermanns over de macht van de gezinsvoogd.

Uitgesproken EO, 17 februari 2011. Interview met Jo Hermanns over seksueel misbruik in de pleegzorg.

Nieuwsuur, 13 januari 2011. Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over kindermishandeling met fatale afloop is verschenen, waarin zware kritiek wordt geuit op de jeugdzorg. Jo Hermanns gaat hier in Nieuwsuur nader op in.

RTL-4-nieuws, 15 december 2010. Live-chat ‘Deskundigen over kindermisbruik’ met Jo Hermanns na het RTL-4-nieuws.

RTL Editie NL, 11 augustus 2010. Mag een mishandeld kind meegenomen worden?

RTL-4-nieuws, 13 december 2010. Interview met Jo Hermanns over de Amsterdamse zedenzaak.

Ned 2, Schepper & Co aan tafel maandag 8 november 2010. Jo Hermanns was te gast  naar aanleiding van het onderzoek Meedoen leer je door mee te doen.

RTL Editie NL, 12 januari 2010. Na de citotoets nu ook een psychotoets.

EénVandaag, 7 december 2009. Onterecht in crisisopvang.

Netwerk, 30 oktober 2009. Problemen en oplossingen in de jeugdzorg.

EénVandaag, 28 augustus 2009. Kinderbescherming beschermt zeilmeisje.

RTL Editie NL, 29 mei 2009. Kind overleden na huiselijk geweld.

RTL Editie NL, 11 maart 2009. Schietpartij in school Duitsland. Klik hier.

RTL Nieuws, 10 november 2008. Huiselijk geweld en kindermishandeling.

RTL Nieuws, 17 september 2008. Celstraf en tbs voor doden baby.

RTL Nieuws, 6 september 2008. Groeiende vraag naar hulp bij het opvoeden.

RTL Nieuws, 24 maart 2008. Kindermishandeling in pleeggezinnen. .

Netwerk, 29 februari 2008. Kindermishandeling en jeugdzorg.

Eén Vandaag, 11 december 2007. Chantal mag niet naar huis.

Netwerk, 29 oktober 2007.  Gezinsvoogd staat terecht voor dood Savannah.

Netwerk, 27 april 2007.  Kindermishandeling in Nederland onder de loep.

RTL Nieuws, 23 april 2007. Voorkomen kindermishandeling.

Premtime, 20 maart 2007. Vechtsport voor risicojongeren? Klik hier voor de uitzending

NOVA, 11 december 2006. Familiedrama en de jeugdzorg. Klik voor de uitzending

NPS P-side, 20 november 2006. Debat met Wouter Bos over de jeugd in het verkiezingsprogramma van de PvdA.

RTL Nieuws, 29 augustus 2006. De effectiviteit van Halt-bureaus.

TweeVandaag, 31 mei 2006. Pleegzorg en jonge kinderen.

Premtime, 26 maart 2006. Gedragsgestoorde jongeren: alternatieven voor behandelinstellingen.

Netwerk, 17 maart 2006. Oplossing voor wachtlijsten jeugdzorg?

RTL Nieuws, 3 maart 2006. Hulp aan gezinnen bundelen.

Netwerk, 8 februari 2006. Hoe pak je jeugdwerkloosheid aan?

RTL Nieuws, 18 januari 2006. Werkloze kansarme jongeren in kazernes.

Netwerk, 15 november 2005.  De jeugdgezondheidszorg van de toekomst.

Editie.nl,  30 september 2005. Jeugdzorg in spagaat. Over het toegenomen aantal uithuisplaatsingen.

RTL Nieuws, 12 september 2005. Electronisch kinddossier en hulp dichtbij het gezin.

Netwerk, 23 mei 2005. Over pleegzorg en het belang van het kind.

NOVA, 3 mei 2005. Over pleegzorg en positie pleegouders.

NOVA, 18 april 2005. Vernietigend rapport over jeugdbescherming.

2Vandaag, 23 maart 2005. Meisjesbesnijdenis moet worden voorkomen.
http://www.2vandaag.nl/index.php?module=PX_Story&func=view&cid=2&si

d=29328

RTL Nieuws, 10 maart 2005. Interview naar aanleiding van het inspectierapport over het functioneren van de jeugdzorg.

Jeugdjournaal 10 maart 2005. Interview naar aanleiding van het inspectierapport over het functioneren van de jeugdzorg.

Zembla, 18 november 2004. Vermoorde kinderen. Klik hier voor de uitzending

http://www.vpro.nl/programma/geheimgeweld/afleveringen/19263637/

RTL4 Nieuws, 28 september 2004. Uitspraken over de problemen van de jeugdzorg en de 24 kinderen die overlijden na melding bij de jeugdzorg.

VARA B&W,  27 september 2004. Had de dood van de 3-jarige Savanna voorkomen kunnen worden? Klik hier.

NOS-journaal. 25 september 2004. Uitspraken over het falen van de jeugdzorg.

Editie NL (RTL4), 22 september 2004. Studiogesprek over kinderen die overlijden door mishandeling terwijl de jeugdzorg in het gezin actief is.

2Vandaag (Tros, Ned2), 8 september 2004. Interview over kinderen met gedragsproblemen in de gevangenis.

Editie NL (RTL4), 1 oktober 2003. Interview over gevallen van ernstige verwaarlozing van kinderen en de eisen die aan het toezicht van anderen en ouders gesteld mogen worden.

Heilig Vuur (NCRV), 25 januari 2003. Over de rol van omstanders bij kindermishandeling, naar aanleiding van het drama in Roermond.

NOS Journaal, 29 mei 2002. Over intensieve pedagogische thuishulp voor multiproblemgezinnen (over het succes van ‘jeugdhulp Thuis’ in Zuid-Limburg, als alternatief voor een uithuisplaatsing).

Jeugdjournaal, 23 mei 2002. Wat is kindermishandeling? Naar aanleiding van de publiciteit van RAAK.

NOS Journaal, 12 april 2002. Over de preventie van jeugdcriminaliteit.

2vandaag, 13 april 2002. Over de achtergronden en aanpak van criminaliteit.

NOS Journaal, 26 maart 2002. Over gedwongen opvoedingsondersteuning. Gedwongen cursussen voor ouders van crimineeltjes werken niet omdat het alleen maar een cursus is en omdat gedwongen hulp zelden effectief is.

Teleac, 25 januari 2002. Over de pedagogische tik.