Argos, VPRO Radio, 17 september 2016. Vechtscheidingen en de waarheid. Klik voor de uitzending.

NOS op 3. Jongeren die na hun 18e uit de jeugdhulp vertrekken en slecht terechtkomen. klik hier

Website Algemeen Dagblad. September 2016. Pamperen ouders hun kinderen teveel in financieel opzicht?  Klik.

RTL Nieuws, 28 augustus 2016. ‘Bij opa en oma mag alles’: zo voorkom je ruzie over de opvoeding. Klik

RTL Z. Fulltime werken én je kind goed opvoeden? ‘Het is een uitdaging, maar het kan’.  Klik

RTL Nieuws, 19 januari 2015, meisje overleden na mishandeling door vriend moeder. Klik voor de uitzending.

1Vandaag,  22 januari 2015, een interview met Jo Hermanns over de voor- en nadelen van de decentratlisatie van de jeugdzorg. Klik hier  voor het interview.

EditieNL, woensdag 3 september 2014. Mogen leraren geweld toepassen? Klik voor het item.

Studio Max Live, dinsdag 4 februari 2014. Over jongeren die op hun 18e uit de jeugdzorg komen.Klik voor de uitzending.

EenVandaag, woensdag 22 januari 2014. Onzekerheid Jeugdzorg door decentralisatie. Klik voor de uitzending.

Editie NL RTL 4, Dinsdag 19 november 2013. In EditieNl geeft Jo Hermanns een genuanceerd commentaar op het initiatief van het Babyhuis in Dordrecht, waar ouders die de situatie boven het hoofd groeit hun baby tijdelijk kunnen  achterlaten en desgewenst hulp kunnen krijgen, buiten het jeugdzorgcircuit om. Klik hier voor het nieuwsitem.

Editie NL RTL 4,  Donderdag 14 november 2013. Interview met Jo Hermanns over het nog steeds schrikbarend hoge aantal kinderen in Nederland dat wordt mishandeld. Klik hier voor het nieuwsitem.

VARA TV, 10 oktober 2013. Interview in Zembla over echtscheidingen.Klik hier voor de uitzending.

NTR, 9 mei 2013. Interview in de derde aflevering van het achtdelige televisieprogramma De Kunst van het Opvoeden over de vraag wat beter zou zijn: een strenge of een vrije opvoeding? Klik hier voor de uitzendingen.

Zorg + Welzijn. Jo Hermanns vertelde over de methode Waraparound care tijdens het Zorg + Welzijncongres Begeleiding aan Multiprobleemgezinnen in Ede (14 maart 2013). ‘Wij denken vaak in termen van problemen. De keten signaleren-doorverwijzen-diagnosticeren-behandelen domineert ons denken. Zo zijn wij opgeleid. Maar op deze manier kan hulpverlenen maanden in beslag nemen.’   Klik hier voor het artikel op de site van Zorg + Welzijn.

EenVandaag, 14 november 2012. Interview  in een bijdrage over de ervaringen met Intensieve Pedagogische Thuishulp in Zeeland, waardoor het aantal uithuisplaatsingen met de helft is verminderd. Klik hier voor de uitzending.

Brandpunt, 4 november 2012. Interview in de rapportage over de verloren jeugd van Ramzi – opgesloten tussen zwakbegaafden. Voor de rapportage klik hier.

EenVandaag, 17 oktober 2012. Interview in een bijdrage over de Centra voor Jeugd en Gezin: EenVandaag maakt de balans op na 5 jaar CJG’s.  Klik hier voor de uitzending.

RTV Utrecht, 3 augustus 2012. Interview naar aanleiding van het verschijnen van het rapport van de Inspectie Jeugdzorg over de overleden peuter Nouafel.  Klik hier voor het interview.

De Vijfde Dag, EO: discussie met Bas Levering over het al dan niet verplichten van een oudercursus voor ouders die de grip op hun kinderen verloren hebben, in het kader van de thema-avond over opvoeding op 7 juni 2012. Klik hier voor de discussie.

Project Wraparound care provincie Utrecht. In het licht van het programma ‘Utrechtse Jeugd Centraal (2008-2011)’ van de provincie Utrecht, voerde Hogeschool Utrecht een onderzoek uit naar het ‘wraparound care-model’ (WAC) in de Utrechtse jeugdzorg onder leiding van Jo Hermanns. Klik hier voor een video over het wraparound care model.

Verwijsindex.tv, het werken met de verwijsindex wordt in beeld gebracht voor professionals werkzaam met jeugd. Op 5 maart 2012 een interview met Jo Hermanns. Klik hier voor het interview.

Vara Ombudsman, 2 maart 2012. Interview met Jo Hermanns over de macht van de gezinsvoogd. Klik hier voor het programma.

Uitgesproken EO, 17 februari 2011. Interview met Jo Hermanns over seksueel misbruik in de pleegzorg. Klik hier voor de uitzending.

Nieuwsuur, 13 januari 2011. Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over kindermishandeling met fatale afloop is verschenen, waarin zware kritiek wordt geuit op de jeugdzorg. Jo Hermanns gaat hier in Nieuwsuur nader op in. Klik hier voor het fragment. Klik hier voor het rapport.

RTL-4-nieuws, 15 december 2010. Live-chat ‘Deskundigen over kindermisbruik’ met Jo Hermanns na het RTL-4-nieuws. Klik hier.

RTL Editie NL, 11 augustus 2010. Mag een mishandeld kind meegenomen worden?  Klik hier voor het fragment.

RTL-4-nieuws, 13 december 2010. Interview met Jo Hermanns over de Amsterdamse zedenzaak. Klik hier voor de uitzending.

Ned 2, Schepper & Co aan tafel maandag 8 november 2010. Jo Hermanns was te gast  naar aanleiding van het onderzoek Meedoen leer je door mee te doen. Klik hier voor de uitzending.

RTL Editie NL, 12 januari 2010. Na de citotoets nu ook een psychotoets. Klik hier voor de uitzending.

EénVandaag, 7 december 2009. Onterecht in crisisopvang. Klik hier voor de uitzending en reacties van kijkers

Netwerk, 30 oktober 2009. Problemen en oplossingen in de jeugdzorg.  Klik hier voor de uitzending

EénVandaag, 28 augustus 2009. Kinderbescherming beschermt zeilmeisje. Bekijk de uitzending.

RTL Editie NL, 29 mei 2009. Kind overleden na huiselijk geweld. Klik hier voor de uitzending

RTL Editie NL, 11 maart 2009. Schietpartij in school Duitsland. Klik hier.

RTL Nieuws, 10 november 2008. Huiselijk geweld en kindermishandeling. Klik hier voor uitzending

RTL Nieuws, 17 september 2008. Celstraf en tbs voor doden baby. Bekijk item.

RTL Nieuws, 6 september 2008. Groeiende vraag naar hulp bij het opvoeden. Klik hier voor meer informatie

RTL Nieuws, 24 maart 2008. Kindermishandeling in pleeggezinnen. Bekijk de uitzending.

Netwerk, 29 februari 2008. Kindermishandeling en jeugdzorg. Bekijk de uitzending

Eén Vandaag, 11 december 2007. Chantal mag niet naar huis.

Netwerk, 29 oktober 2007.  Gezinsvoogd staat terecht voor dood Savannah. Klik hier voor fragment.

Netwerk, 27 april 2007.  Kindermishandeling in Nederland onder de loep.

RTL Nieuws, 23 april 2007. Voorkomen kindermishandeling. Bekijk de uitzending.

Premtime, 20 maart 2007. Vechtsport voor risicojongeren? Klik hier om de uitzending tezien.

NOVA, 11 december 2006. Familiedrama en de jeugdzorg. Klik hier voor deuitzending

NPS P-side, 20 november 2006. Debat met Wouter Bos over de jeugd in het verkiezingsprogramma van de PvdA. klikhier voor de uitzending

RTL Nieuws, 29 augustus 2006. De effectiviteit van Halt-bureaus.

TweeVandaag, 31 mei 2006. Pleegzorg en jonge kinderen. klik hier voor de uitzending

Premtime, 26 maart 2006. Gedragsgestoorde jongeren: alternatieven voor behandelinstellingen.

Netwerk, 17 maart 2006. Oplossing voor wachtlijsten jeugdzorg? Klik hier om de uitzending te bekijken.

RTL Nieuws, 3 maart 2006. Hulp aan gezinnen bundelen.

Netwerk, 8 februari 2006. Hoe pak je jeugdwerkloosheid aan? klik hier voor meer informatie

RTL Nieuws, 18 januari 2006. Werkloze kansarme jongeren in kazernes.

Netwerk, 15 november 2005.  De jeugdgezondheidszorg van de toekomst.Klik hier

Editie.nl,  30 september 2005. Jeugdzorg in spagaat. Over het toegenomen aantal uithuisplaatsingen. Klik hier om de uitzending te bekijken.

RTL Nieuws, 12 september 2005. Electronisch kinddossier en hulp dichtbij het gezin.

Netwerk, 23 mei 2005. Over pleegzorg en het belang van het kind.http://www.netwerk.tv/index.jsp?pt=items&r=netwerk&a=17      

NOVA, 3 mei 2005. Over pleegzorg en positie pleegouders. http://www.novatv.nl/index.cfm?cfid=36624953&cftoken=45190252&ln=nl&fuseaction=videoaudio.details&reportage_id=3405

NOVA, 18 april 2005. Vernietigend rapport over jeugdbescherming. http://www.novatv.nl/index.cfm?cfid=36164187&cftoken=56471746&ln=nl&fuseaction=videoaudio.details&reportage_id=3368

2Vandaag, 23 maart 2005. Meisjesbesnijdenis moet worden voorkomen.
http://www.2vandaag.nl/index.php?module=PX_Story&func=view&cid=2&sid=29328

RTL Nieuws, 10 maart 2005. Interview naar aanleiding van het inspectierapport over het functioneren van de jeugdzorg. Klik hier.

http://www.rtl.nl/actueel/rtlnieuws/video/

Jeugdjournaal 10 maart 2005. Interview naar aanleiding van het inspectierapport over het functioneren van de jeugdzorg.

Zembla, 18 november 2004. Vermoorde kinderen. Klik hier.

http://www.vpro.nl/programma/geheimgeweld/afleveringen/19263637/

RTL4 Nieuws, 28 september 2004. Uitspraken over de problemen van de jeugdzorg en de 24 kinderen die overlijden na melding bij de jeugdzorg.

VARA B&W,  27 september 2004. Had de dood van de 3-jarige Savanna voorkomen kunnen worden? Klik hier. http://omroep.vara.nl/mediaarchief.jsp?maintopic=vara_media_archief

NOS-journaal. 25 september 2004. Uitspraken over het falen van de jeugdzorg.

Editie NL (RTL4), 22 september 2004. Studiogesprek over kinderen die overlijden door mishandeling terwijl de jeugdzorg in het gezin actief is. Klik hier. http://www.rtl.nl/actueel/editienl/archief/2004/week39.xml

2Vandaag (Tros, Ned2), 8 september 2004. Interview over kinderen met gedragsproblemen in de gevangenis. Klik hier voor de uitzending.

Editie NL (RTL4), 1 oktober 2003. Interview over gevallen van ernstige verwaarlozing van kinderen en de eisen die aan het toezicht van anderen en ouders gesteld mogen worden.

Heilig Vuur (NCRV), 25 januari 2003. Over de rol van omstanders bij kindermishandeling, naar aanleiding van het drama in Roermond.

NOS Journaal, 29 mei 2002. Over intensieve pedagogische thuishulp voor multiproblemgezinnen (over het succes van ‘jeugdhulp Thuis’ in Zuid-Limburg, als alternatief voor een uithuisplaatsing).

Jeugdjournaal, 23 mei 2002. Wat is kindermishandeling? Naar aanleiding van de publiciteit van RAAK.

NOS Journaal, 12 april 2002. Over de preventie van jeugdcriminaliteit.

2vandaag, 13 april 2002. Over de achtergronden en aanpak van criminaliteit.

NOS Journaal, 26 maart 2002. Over gedwongen opvoedingsondersteuning. Gedwongen cursussen voor ouders van crimineeltjes werken niet omdat het alleen maar een cursus is en omdat gedwongen hulp zelden effectief is.

Teleac, 25 januari 2002. Over de pedagogische tik.