Voorzitter Begeleidingscommissie evaluatieonderzoek Koers & Kansen. Een onderzoek naar projecten om de re-integratie van ex-gedetineeren te ondersteunen. Het onderzoek wordt in opdracht van het WODC uitgevoerd  door EMMA (Experts in Media en Maatschappij).

Voorzitter van de begeleidingscommissie van het onderzoek naar ‘‘Procespositie van grootouders in relatie tot kleinkinderen”, uitgevoerd door het Verwey Jonker Instituut in opdracht van het WODCBekijk de resultaten

Lid van de commissie Hardheidsclausule in de financiering van de jeugdhulp in de Regio Haaglanden (afgesloten)

Lid van de begeleidingscommissie van onderzoek naar geweld in pleeggezinnen in het kqader van het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg 1945 – nu. Afgesloten. Lees het eindrapport

Staatscommissie Herijking Ouderschap (afgesloten). Lees het eindrapport.