Voorzitter van de begeleidingscommissie van het onderzoek naar ‘‘Procespositie van grootouders in relatie tot kleinkinderen”, uitgevoerd door het Verwey Jonker Instituut in opdracht van het WODC.

Lid van de commissie Hardheidsclausule in de financiering van de jeugdhulp in de Regio Haaglanden (afgesloten)

Lid van de begeleidingscommissie van onderzoek naar geweld in pleeggezinnen in het kqader van het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg 1945 – nu. Afgesloten. Lees het eindrapport

Staatscommissie Herijking Ouderschap (afgesloten). Lees het eindrapport.