Incidenteel adviseur Rand Europe in EPIC project. The European Platform for Investing in Children (EPIC) is an evidence-based online platform which was launched in 2013. EPIC is managed by the European Commission and aims to provide information about policies, practices and programmes that can help children and their families face up to the challenges that exist in the current economic climate in Europe.

Op 20 maart 2012 presenteerde Jo Hermanns het onderzoeksrapport Wraparound care in de Utrechtse jeugdzorg en overhandigde een eerste exemplaar aan provinciesecretaris Hans Goedhart. Klik hier voor een video over het wraparound care model.

Bekijk het videoverslag van de bijeenkomst ‘De pedagogische civil society’ op 20 maart 2012 in Almelo: Klik hier.

Een verkenning naar de huidige aandacht voor de toekomst van kinderen met een functiebeperking in de periode van de geboorte van deze kinderen tot twaalf jaar. Het rapport Meedoen leer je door mee te doen is gepubliceerd door de opdrachtgever ZonMw i.s.m. CrossOver.

Onderzoek Back to school. Thuiszitters in de GGZ Kinderen en Jeugd Rivierduinen, in opdracht van de cliëntenraad. In samenwerking met Inge Sleeboom (H & S Consult) en Wendy Buysse (DSP-groep). Doel is inzicht krijgen in de aard en omvang van het probleem thuiszitten, al dan niet met ontheffing, en het formuleren van aanbevelingen.

Onderzoek naar de effectiviteit van opvoedingsondersteuning. Klik hier voor meer informatie.

Ontwikkeling (samen met Prof. Dolf van Veen) van een referentiemodel voor jeugdzorgbeleid voor de gemeente Amsterdam.

Opstellen inhoudelijke basis voor het Actieplan Aanpak Kindermishandeling in opdracht van het programmaministerie voor Jeugd en Gezin.

Bijdragen aan het onderzoek door B&A naar de aard en omvang van de jeugdproblematiek in de stadsregio Rotterdam (onderdeel van het programma Ieder kind Wint).

In opdracht van het ministerie van justitie werden de effecten van de invoering van de Deltamethodiek in de gezinsvoogdij op de duur van de OTS onderzocht.

De Stichting Hervormde Internaten voor de Schippersjeugd werden ondersteund bij het ontwikkelen van een nieuw lokaal en provinciaal zorgaanbod.

Samen met Collegio werd, in opdracht van de MOgroep, een visie ontwikkeld op de methodiek van de voogdij als kinderbeschermingsmaatregel.

Jeugdformaat werd ondersteund bij het ontwikkelen en implementeren van een visie op zelfstandigheidstraining.

In opdracht van de provincie Zeeland werd samen met Peter Kwakkelstein het model ‘Intensieve Pedagogische Thuishulp’ in de jeugdzorg ingevoerd.

In opdracht van de gemeente Capelle aan den IJssel werd samen met Inge Sleeboom de methodiek Lokale Intensieve Pedagogische Thuishulp (LIPT) ontwikkeld en geïmplementeerd.

Samen met drs. Marianne Kloosterman van Research voor Beleid werd een tussentijdse evaluatie uitgevoerd van het Rotterdamse jeugdbeleid: ‘Aansprekend jeugdbeleid. Opgroeien in Rotterdam: Steun èn Grenzen’. Periode 2004 – 2005, met als vier actieprogramma’s: opvoedingsondersteuning, jeugdwerkloosheid, jeugd & overlast en voeding & beweging.

In opdracht van de gemeente Barnveld en in overleg met de lokale instellingen werd een visiedocument geschreven ten behoeve van een Brede School in de wijk de Burgt.

Ten behoeve van de jeugdzorg in de provincie Flevoland ontwikkelde en implementeerde Jo Hermanns samen met Peter Kwakkelstein een model van Intensieve Pedagogische Thuishulp.

In opdracht van de gemeente Rotterdam, dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (voorheen: Dienst Stedelijk Onderwijs) werd een opzet gemaakt voor de taken, competenties en bevoegdheden van coördinatiefunctionarissen in het SISA-signaleringssyteem.

Voor de Database Effectieve Jeugdinterventies van het NIZW werden programma’s beoordeeld.

Jo Hermanns vormde samen met prof. dr. G. Schrijvers en dr. F. Öry de ‘Inventgroep voor Vroegsignalering en Interventies’. In opdracht van het Ministerie van VWS werd een integraal plan gemaakt voor aanpak, signaleringsinstrumenten en interventies van opvoedingsproblemen en gedragsproblemen. Klik hier voor het rapport.

Samen met dr. Cees de Wit (KPC, den Bosch) ondersteunde Jo Hermanns de ‘Gideonsgemeenten’ die in een aantal bijeenkomsten een concrete visie op de aanpak van gemeentelijk jeugdbeleid ontwikkelden. Dit zijn de gemeenten Rotterdam, Eindhoven, Almelo, Oude IJsselstreek, Delft, Urk en Almere.

Samen met prof. dr. Peter van der Laan werden voor het ministerie van Justitie en de Operatie Jong notities geschreven over het voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit en andere ernstige jeugdproblemen.