In de jaren negentig van de vorige eeuw ontwikkelden zich op verschillende plaatsen in de wereld nieuwe aanpakken in hulp bij het opvoeden en opgroeien. Deze aanpakken waren gebaseerd op grotendeels dezelfde uitgangspunten: uitgaan van de vraag van kinderen en ouders, werken aan concrete doelen, aandacht voor de context van het gezinsleven en zoveel mogelijk werken in de eigen leefsituatie van de cliënten. Dit uit onvrede met de traditionele hulp die bestond uit diagnose-gestuurde hulp die in het kader van de behandeling de opvoeding van het kind deels of helemaal overnam en daarom vaak tot uithuisplaatsing leidde. In Duitsland werd bijvoorbeeld de Sozialpädagogische Familienhilfe ontwikkeld door Elisabeth Helming. In Nederland was dat een aantal varianten van Intensieve Pedagogische Thuishulp, zoals onder andere Hulp in de Eigen Omgeving mede ontwikkeld door Jo Hermanns. In de Verenigde Staten ontstonden in diezelfde periode tal van vergelijkbare initiatieven, zoals het Halton Wraparound Program. Inmiddels hebben veel programma’s in de Verenigde Staten zich gebundeld  onder het label ‘Wraparound care’: Het National Wraparound Initiative. Er is onder die naam gewerkt aan theorievorming, methodiekontwikkeling voor verschillende hulpverleningssituaties en er is een toenemend aantal evaluatiestudies uitgevoerd. Om aan te sluiten bij deze omvangrijke en krachtige beweging is er door Jo Hermanns voor gekozen om de term Wraparound Care Model te gebruiken en aan te sluiten bij de in de VS opgedane ervaringen. Er zijn echter belangrijke verschillen tussen het Amerikaanse model en het Nederlandse model. In De VS wordt de hulp met het gezin opgezet en uitgevoerd door een vast team van hulpverleners. In Nederland staat één hulpverlener in het gezin centraal en deze betrekt samen met het gezin anderen (zowel professionals, instellingen als personen uit het eigen netwerk) bij de ondersteuning. Wanneer en zolang het gezin dat van belang vindt.

Meer lezen:

Sondeijker, F., Rooij, F. van, Hermanns, J., & Rijn-van Gelderen, L. (2016).  Doeltreffendheid en werkzaamheid van het Wraparound Care Model in de ambulante jeugdhulp. Kind & Adolescent, 37, 195-212.

Hermanns, J., Klap, A., Smit, K., & Zwart. A. (2012). Wraparound care in de jeugdzorg & Implementatie van Intensieve Pedagogische Thuishulp. Amsterdam: SWP.

Hermanns, J., Mordang, H., & Mulder, L. (2002). Jeugdhulp thuis. Een alternatief voor uithuisplaatsing. Amsterdam: SWP.